Csobánka

Görögkeleti templom Csobánkán Nem tervezem, hogy ilyenekkel untatlak benneteket, de a hétvégi ugorjunk át a szomszéd faluba, hátha ott hűvösebb van kirándulásunk számomra érdekes meglepetéseket hozott Csobánkával kapcsolatban. Szóval álljon itt egy kis történelem:

Csobánka lakossága a török időszakban csaknem teljesen elpusztult. Benépesülése az 1690-es nagy török ellentámadást követően indult meg a délvidékről. Csernojevics Arzén szerb pátriarcha vezetésével nagyszámú rác (szerb) népesség érkezett a török csapatok elől, ők lettek Csobánka második alapítói. A szerbek először pásztorkodással, később gyümölcs- és virágtermesztéssel foglalkoztak.
A többi nemzetiség – így a sváb, a szlovák, a cigány – az 1700-as években telepedik le a faluban. A szlovákok a század második harmadában települnek ide. A cigányság 1760 után talál otthonra a faluban, eleik a kovácsmesterséget űzték. Az ortodox templom 1746-ban, a római katolikus templom 1842-ben épült. (Forrás: Wikipédia – Csobánka)

Ami ennél is érdekesebb, hogy a faluban jelenleg is él ez a sokszínűség és az ott lakók az árnyékban sörözgetve arról vitatkoznak, hogy mit is jelent pl. parasztnak vagy cigánynak lenni. Azt pedig természetesnek tartják, hogy az itt élő idősebb generáció több nyelvet is beszél pl. sváb, szerb, szlovák, cigány.

1 Comment »

  1. Anonymous said,

    July 25, 2007 · 10:56

    1. kardoslepke

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment